Het projectteam rond DMI Vastgoed en Democo vernam zopas van het stadbestuur van Mortsel dat het de opdracht voor het stadskernversterkende project Oude God aan hen zal gunnen. Het wedstrijdontwerp voorziet in een aantrekkelijke, verkeersluwe invulling op maat van het hart van Mortsel. Opvallend daarin is het behoud van de Sint-Lutgardisschool en de creatie van een gevarieerd en groen binnengebied.

Het project Oude God voorziet in een verrijking van het gebied tussen de Mechelsesteenweg, de Edegemsestraat en het Stadspark met commerciële ruimtes, een residentiële ontwikkeling, een nieuwbouw voor het volwassenenonderwijs LBC-NVK, een ondergrondse parking en een groen, centraal plein dat zorgt voor een naadloze overgang tussen het nieuwe Stadspark en het Gemeenteplein. Het ontwerp is het resultaat van een intense samenwerking tussen DMI Vastgoed, Democo, META architectuurbureau, MikeViktorViktor Architects en landschapsontwerpers Quadrant en Landinzicht.

Respect voor het verleden

Het ontwerpteam zocht tijdens het ontwerpproces maximaal naar meerwaarde voor Mortsel. Zo kiest het resoluut voor het behoud van de Sint-Lutgardisschool, tijdens de Tweede Wereldoorlog getekend door een tragisch bombardement. Terwijl de opdracht enkel vroeg om het behoud van de voorgevel, ziet het team rond DMI Vastgoed en Democo de mogelijkheid het gebouw integraal te herbestemmen tot woningen. Dat is meteen ook tekenend voor de duurzaamheidsgedachte van waaruit het team in het ontwerptraject stapte.
Een andere toevoeging van het team is een volledig nieuw Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK. Zo geniet het CVO van een hedendaagse accommodatie, die voldoet aan de huidige comforteisen van een schoolorganisatie. Het nieuwe gebouw werd volledig op maat ontworpen met een duidelijke structuur, een hoge architecturale kwaliteit en met aandacht voor een lage onderhoudskost.

Een plein op maat

De nieuwe ontwikkeling zal zich uitstrekken rond een nieuw, verkeersluw plein. De tuinwanden van de nieuwe bebouwing en de rand van het Stadspark definiëren de pleinruimte. Het centrale plein krijgt twee armen die een link leggen met de Mechelsesteenweg en de Edegemsestraat. Daarnaast krijgt het specifieke kwaliteiten met een bovenlokale aantrekkingskracht. Zo is er het idee om centraal op de site een speelplein in te richten. Een die complementair is aan het nieuwe park. Bezoekers en bewoners van het stadsterras Oude God parkeren hun wagen in een grote ondergrondse parking. In deze ondergrondse zone komen ook enkele park-en-ride plaatsen voor ouders die hun kinderen ophalen van de naburige school. Fietsers kunnen hun fiets kwijt in één van de bovengrondse fietsenstallingen.

Oude God in cijfers

De herontwikkeling van stadsterras Oude God voorziet in 131 woongelegenheden – waarvan 17 sociale woningen -, 13 commerciële ruimtes, een nieuw schoolgebouw, 251 ondergrondse parkeerplaatsen en 640 fietsenstallingen. Dat allemaal verspreid rond 12 773m² publieke ruimte.